Orientacyjne ceny netto (niezawierające podatku VAT) przedstawiają się następująco:

 

Archiwizacja Dokumentacji 

 

porządkowanie dokumentacji "A" od 180 zł/mb
porządkowanie dokumentacji "B" od 70 zł/mb
porządkowanie akt osobowych od 4 zł za teczkę
brakowanie akt 3,50/kg
instrukcja kancelaryjna od 500 zł
jednolity rzeczowy wykaz akt od 600 zł
instrukcja bezpieczeństwa teleinformatycznego od 400 zł

 


  

Skanowanie dokumentów i archiwum cyfrowe 

 

skanowanie dokumentacji od 0,21 zł/szt.                  
tworzenie archiwum cyfrowego ustalane indywidulanie
konfiguracja serwera i sieci od 300 zł
szkolenie pracowników od 200 zł
backup danych ustalane indywidualnie

RABATY:

  • rozszycie dokumentacji przez Klienta -10%
  • wypakowanie dokumentów przez klienta z segregatorów -10%

 


  

Normatywy kancelaryjne 

 

instrukcja kancelaryjna od 500 zł
wykaz akt od 600 zł
instrukcja bezpieczeństwa teleinformatycznego od 400 zł

 

 


  

Dojazd

 

do 50 km od Torunia bezpłatnie
powyżej 50 km od Torunia  0,80 zł/km

Add this to your website