W roku 2008 ukończyłem archiwistykę i zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Już podczas studiów praktykowałem w różnych archiwach zarówno zakładowych i historycznych na obszarze całego kraju oraz brałem czynny udział w działalności Studenckiego Koła Archiwistów UMK. Po studiach rozpocząłem pracę w firmie zajmującej się badaniami genealogicznymi wykonywanymi na potrzeby spraw spadkowych oraz pomagałem w organizowaniu nowoczesnych kancelarii w firmach prywatnych.
Zawsze jednak chciałem robić coś więcej, chciałem realizować się w swojej pasji do archiwistyki i stworzyć świetną firmę od podstaw. Dlatego w 2013 roku założyłem firmę ARIADNA-Usługi Archiwistyczne, która ma stać się nową jakością w dziedzinie usług archiwistycznych i badań genealogicznych w Polsce. Na pierwszy miejscu zawsze stawiam zadowolenie Klienta i pełen na profesjonalizm w wykonywaniu swoich zadań.


Add this to your website