Skanowanie dokumentów

Skanowanie dokumentów przeprowadzamy wysokowydajnymi skanerami w rozdzielczości pozwalającej na stosowanie technik OCR (automatycznego rozpoznawania tekstu). Czynność ta jest przeprowadzana w zależności od zastanych warunków albo na miejscu u Klienta, albo w naszej siedzibie. Na czynność skanowania składa się przygotowanie materiału do digitalizacji: wypakowywanie akt z teczek lub skoroszytów, usunięcie zszywek i spinaczy, skanowanie, a na końcu przywrócenie dokumentacji pierwotnego układu.

Skanowanie dokumentów Ariadna

 

Archiwum cyfrowe

Zeskanowane dokumenty są przekazywane na nośniku fizycznym, zazwyczaj na płytach CD  lub płycie DVD. Nazewnictwo i układ plików na nośniku odpowiada podziałowi dokumentacji stosowanemu na co dzień w biurowości Klienta. Dopełnieniem skanowania dokumentów jest przekształcenie cyfrowej dokumentacji w archiwum cyfrowe.

Digitalizacja akt - korzyści

Dzięki skanowaniu dokumentów przeprowadzonemu przez naszą firmę:

  • zaoczędzicie Państwo czas poświęcony na wyszukiwanie informacji,
  • zaoczędzicie Państwo miejsce potrzebne na przechowywanie dokumentacji, a wygospodarowaną w ten sposób przestrzeń będzie można wykorzystać w sposób ekonomicznie bardziej zasadny,
  • będzie można wprowadzić spójną politykę bezpieczeństwa w dostępie do informacji,
  • dokumentacja będzie lepiej zabezpieczona przed zniszczeniem,
  • dostarczone przez nas oprogramowanie daje możliwość wprowadzenia w pełni elektronicznego zarządzania dokumentacją w firmie, co przełoży się w krótkim czasie na zmniejszenie kosztów pracy i zwiększenie jej efektywności oraz kontrolę nad powierzonymi pracownikom zadaniami.

Add this to your website